Skillboard

Predmetnik Tečaja

OSNOVE LOGIKE
Izjave in izjavne povezave 00:00:00
Logično ekvivalentne izjave in pravila 00:00:00
Kviz iz Osnov logike za 1. letnik Neomejeno
MNOŽICE
Množice 00:00:00
Kviz iz Množic za 1. letnik Neomejeno
NARAVNA IN CELA ŠTEVILA
Naravna števila 00:00:00
Cela števila 00:00:00
Potence z naravnimi stopnjami 00:00:00
Izrazi 00:00:00
Kviz iz Naravnih in Celih števil za 1. letnik Neomejeno
DELJIVOST NARAVNIH IN CELIH ŠTEVIL
Delitelji, večkratniki, relacija deljivosti in kriteriji deljivosti 00:00:00
Praštevila, sestavljena števila in praštevilska faktorizacija 00:00:00
Osnovni izrek o deljenju in številski sistemi 00:00:00
Največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik in Evklidov algoritem 00:00:00
Kviz iz Deljivosti naravnih in celih števil za 1. letnik Neomejeno
RACIONALNA ŠTEVILA
Osnovno o ulomkih 00:00:00
Računske operacije z ulomki 00:00:00
Predstavitev (risanje) ulomkov na številski premici 00:00:00
Potence s celimi stopnjami 00:00:00
Decimalni zapis ulomkov 00:00:00
Razmerje, sorazmerje in sklepni račun 00:00:00
Procentni račun 00:00:00
Kviz iz Racionalnih števil za 1. letnik Neomejeno
REALNA ŠTEVILA
Osnovno o realnih številih in grafični prikaz realnih števil 00:00:00
Zaokroževanje, približki in napake (absolutna in relativna) 00:00:00
Kvadratni in kubični koren 00:00:00
Interval 00:00:00
Urejenost realnih števil, reševanje linearnih enačb (ter razcepnih enačb) z eno neznanko, reševanje linearnih neenačb z eno neznanko 00:00:00
Absolutna vrednost 00:00:00
Kviz iz Realnih števil za 1. letnik Neomejeno
LINEARNA FUNKCIJA
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini 00:00:00
Razdalja med dvema točkama v ravnini in razpolovišče daljice 00:00:00
Ploščina trikotnika v ravnini (trikotnik je podan z oglišči) 00:00:00
Funkcije, podajanje funkcij in lastnosti funkcij 00:00:00
Linearna funkcija 00:00:00
Sestavljene linearne funkcije in grafi funkcij, ki vsebujejo absolutne vrednosti 00:00:00
Enačba premice v ravnini – v eksplicitni, implicitni in odsekovni obliki 00:00:00
Linearne enačbe, sistemi linearnih enačb in uporabne naloge iz sistemov enačb 00:00:00
Linearne neenačbe in sistemi dveh linearnih neenačb 00:00:00
Kviz iz Linearne funkcije za 1. letnik Neomejeno
GEOMETRIJA V RAVNINI
Osnovni geometrijski pojmi in aksiomi 00:00:00
Kovneksnost, konkavnost, skladnost, konstrukcija daljic 00:00:00
Koti (osnovne lastnosti, merjenje, konstrukcija) 00:00:00
Vzporednost, pravokotnost, simetrale in togi premiki 00:00:00
Krožnica, krog, (krožni) lok, središčni in obodni kot 00:00:00
Trikotnik 00:00:00
Štirikotniki in večkotniki 00:00:00
Razmerja, sorazmerja in podobni trikotniki 00:00:00
Kviz iz Geometrije v ravnini za 1. letnik Neomejeno
kviz
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 45 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.