Skillboard

Predmetnik Tečaja

ENOSTAVNE RAČUNSKE OPERACIJE
Vrstni red operacij, oklepaji, 00:00:00
Ulomki, Računanje z ulomki, Potence 00:00:00
Linearne enačbe 00:00:00
Približki, zaokroževanje, pretvorbe merskih enot 00:00:00
Zaporedja 00:00:00
RAZMERJA IN SORAZMERJA
Enostavno in razširjeno sorazmerje 00:00:00
Prema in obratna sorazmerja 00:00:00
SKLEPNI RAČUN
Sklepni račun 00:00:00
VERIŽNI RAČUN
Verižni račun 00:00:00
RAZDELILNI RAČUN
Razdelilni račun 00:00:00
ZMESNI RAČUN
Zmesni račun 00:00:00
OBRESTNI RAČUN
Obrestni račun 00:00:00
Kviz iz Obrestnega računa za 3. letnik Neomejeno
PROCENTNI IN PROMILNI RAČUN
Procentni račun 00:00:00
Indeksi, Kalkulacije 00:00:00
UPORABA OBRESTNEGA RAČUNA
Diskontiranje glavnic 00:00:00
Ekvivalentnost dekurzivne in anticipativne OM 00:00:00
UPORABA ENOSTAVNEGA OBRESTNEGA RAČUNA
Hranilne vloge,TRR, menice 00:00:00
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 45 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.