Skillboard

Predmetnik Tečaja

OBRESTNO OBRESTNI RAČUN
Dekurzivno obrestovanje 00:00:00
Anticipativno obrestovanje 00:00:00
Ekvivalentnost obrestnih mer 00:00:00
Pogostejša kapitalizacija, relativna obr. mera 00:00:00
Pogostejša kapitalizacija konformna obr.mera dekurzivno 00:00:00
Pogostejša kapitalizacija konformna obr.mera anticipativno 00:00:00
Zvezno obrestovanje 00:00:00
Kviz iz Obrestno obrestnega računa 00:00:00
INFLACIJA IN OHRANJANJE VREDNOSTI
Inflacija, nominalna in realna obrestna mera 00:00:00
Vezava na tujo valuto 00:00:00
Bazična (referenčna) obrestna mera 00:00:00
Kviz iz Inflacije in Ohranjanja vrednosti 00:00:00
PRIMERJAVA OBRESTOVALNIH NAČINOV
Obrestovanje naložb 00:00:00
Diskontiranje bodočih vrednosti 00:00:00
Delna plačila 00:00:00
Mešano obrestovanje 00:00:00
Kviz iz Primerjave obrestovalnih načinov 00:00:00
PERIODIČNE VLOGE IN RENTE
Končna in začetna vrednost denarnega toka 00:00:00
Varčevanje in rente 00:00:00
Kviz iz Periodičnih vlog in rent 00:00:00
POSOJILA
Periodična odplačila – obročni način 00:00:00
Periodična odplačila – anuitetni način 00:00:00
Posojila z anticipativnim obrestovanjem 00:00:00
Kviz iz Posojil 00:00:00
PRESOJA DONOSNOSTI NALOŽB
Čista (neto) sedanja vrednost (NPV) 00:00:00
Interna stopnja donosa (IRR) 00:00:00
Obveznice 00:00:00
Kviz iz Presoje donosnosti naložb 00:00:00
DEJANSKA CENA DENARJA
Blagajniški popusti, cena trgovskega kredita 00:00:00
Efektivna obrestna mera (EOM) 00:00:00
Kviz iz Dejanska cene denarja 00:00:00
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 45 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.