Skillboard

Predmetnik Tečaja

NARAVNA ŠTEVILA
Naravna ševila – splošno 00:00:00
Večkratniki naravnih števil 00:00:00
Delitelji naravnih števil 00:00:00
Pravila za deljivost 00:00:00
Praštevila in sestavljena števila 00:00:00
Razcep na prafaktorje 00:00:00
Skupni delitelj in največji skupni delitelj 00:00:00
Skupni večkratnik in najmanjši skupni večkratnik 00:00:00
Kviz iz Naravnih števil za 7. razred Neomejeno
ULOMKI
Ulomki – splošno 00:00:00
Grafična ponazoritev ulomkov 00:00:00
Ulomki na številskem poltraku 00:00:00
Ulomki kot količniki 00:00:00
Razširjanje ulomkov 00:00:00
Krajšanje ulomkov 00:00:00
Ulomki in decimalna števila 00:00:00
Urejanje ulomkov po velikosti 00:00:00
Kviz iz Ulomkov za 7. razred Neomejeno
RAČUNANJE Z ULOMKI
Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci 00:00:00
Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci 00:00:00
Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci 00:00:00
Množenje ulomka z naravnim številom 00:00:00
Množenje ulomka z ulomkom 00:00:00
Deljenje ulomka z naravnim številom 00:00:00
Deljenje ulomka z ulomkom 00:00:00
Številski izrazi z oklepaji in brez njih 00:00:00
Naloge z besedilom 00:00:00
Izrazi s spremenljivkami 00:00:00
Enačbe in neenačbe 00:00:00
Kviz iz Računanja z ulomki za 7. razred Neomejeno
PRESLIKAVE
Orientacija, Zrcaljenje čez premico 00:00:00
Zrcaljenje čez točko 00:00:00
Zasuk in vzporedni premik 00:00:00
Simetrala daljice 00:00:00
Simetrala kota 00:00:00
Koti z vzporednimi kraki 00:00:00
Kviz iz Preslikav za 7. razred Neomejeno
TRIKOTNIKI IN ŠTIRIKOTNIKI
Trikotniki 00:00:00
Koti v trikotniku 00:00:00
Načrtovanje trikotnikov 00:00:00
Višina trikotnika 00:00:00
Simetrale stranic in trikotniku očrtana krožnica 00:00:00
Simetrale kotov in trikotniku včrtana krožnica 00:00:00
Težiščnica in težišče 00:00:00
Štirikotnik 00:00:00
Trapez 00:00:00
Paralelogram 00:00:00
Deltoid 00:00:00
Kviz iz Trikotnikov in Štirikotnikov za 7. razred Neomejeno
OBSEGI IN PLOŠČINE
Obseg in ploščina večkotnikov 00:00:00
Obseg in ploščina paralelograma 00:00:00
Obseg in ploščina trikotnika 00:00:00
Ploščina štirikotnikov s pravokotnima diagonalama 00:00:00
Obseg in ploščina trapeza 00:00:00
Kviz iz Obsegov in Ploščin za 7. razred Neomejeno
ODSTOTKI IN PODATKI
Odstotki 00:00:00
Računanje odstotkov 00:00:00
Računanje celote in dela celote 00:00:00
Koordinatna mreža 00:00:00
Prikaz podatkov 00:00:00
Prikaz medsebojno odvisnih količin 00:00:00
Drevesni prikaz 00:00:00
Kviz iz Odstotkov in Podatkov za 7. razred Neomejeno
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 365 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.