Skillboard

Predmetnik Tečaja

VEKTORJI
Definicija vektorja 00:00:00
Seštevanje in razlika vektorjev 00:00:00
Razstavljanje vektorjev 00:00:00
Kviz iz Vektorjev za 8. razred Neomejeno
RAČUNANJE Z RACIONALNIMI ŠTEVILI
Seštevanje racionalnih števil 00:00:00
Odštevanje racionalnih števil 00:00:00
Povezava seštevanja in odštevanja – oklepaji 00:00:00
Množenje racionalnih števil 00:00:00
Deljenje racionalnih števil 00:00:00
Povezava računskih načinov 00:00:00
Kvadriranje racionalnih števil 00:00:00
Kviz iz Računanja z racionalnimi števili za 8. razred Neomejeno
REALNA ŠTEVILA
Kvadrat, kvadratni koren 00:00:00
Računanje kvadratnih korenov 00:00:00
Iracionalno število, realna števila 00:00:00
Kviz iz Realnih števil za 8. razred Neomejeno
POTENCE
Potence 00:00:00
Velika števila 00:00:00
Računanje s potencami z enako osnovo 00:00:00
Računanje s potencami z enakimi eksponenti 00:00:00
Potence z negativnim celim eksponentom 00:00:00
Majhna števila 00:00:00
Kviz iz Potenc za 8. razred Neomejeno
IZRAZI
Spremenljivke, izrazi 00:00:00
Vrednost izrazov 00:00:00
Poimenovanje izrazov 00:00:00
Tvorba izrazov 00:00:00
Seštevanje izrazov 00:00:00
Množenje enočlenikov 00:00:00
Množenje in izpostavljanje 00:00:00
Množenje veččlenikov 00:00:00
Kvadrat dvočlenika, Razlika kvadratov 00:00:00
Kviz iz Izrazov za 8. razred Neomejeno
VEČKOTNIKI
Večkotniki-splošno 00:00:00
Vsota večkotnikov 00:00:00
Pravilni večkotniki 00:00:00
Ploščina večkotnikov 00:00:00
Kviz iz Večkotnikov za 8. razred Neomejeno
ENAČBE
Enačbe – splošno 00:00:00
Reševanje enačb 00:00:00
Kviz iz Enačb za 8. razred Neomejeno
MEDSEBOJNA ODVISNOST KOLIČIN
Medsebojna odvisnost in ponazarjanje količin 00:00:00
Premo sorazmerni količini 00:00:00
Obratno sorazmerni količini 00:00:00
Grafi premo in obratno sorazmernih količin 00:00:00
Kviz iz Medsebojne odvisnosti količin za 8. razred Neomejeno
PITAGOROV IZREK
Pitagorov izrek 00:00:00
Uporaba Pitagorovega izreka 00:00:00
Kviz iz Pitagorovega izreka za 8. razred Neomejeno
KROG
Obseg kroga 00:00:00
Ploščina kroga 00:00:00
Deli krožnice in kroga 00:00:00
Kviz iz Kroga za 8. razred Neomejeno
MEDSEBOJNA ODVISNOST, GRAFI IN ENAČBE
Koordinatni sistem 00:00:00
Grafi in enačbe odvisnih količin 00:00:00
Grafi in enačbe premega sorazmerja 00:00:00
Uporaba računala 00:00:00
Kviz iz Medsebojne odvisnosti, grafov in enačb za 8. razred Neomejeno
RACIONALNA ŠTEVILA
Cela števila 00:00:00
Racionalna števila 00:00:00
Absolutna in nasprotna vrednost 00:00:00
Urejanje racionalnih števil 00:00:00
Spremembe navzgor in navzdol 00:00:00
Kviz iz Racionalnih števil za 8. razred Neomejeno
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 365 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.