Skillboard

Predmetnik Tečaja

KOTNE FUNKCIJE IN VEKTORJI
Kotne funkcije ostrega kota 00:00:00
Razširitev kotnih funkcij do polnega kota 00:00:00
Točka, premica in ravnina v prostoru 00:00:00
Vektorji 00:00:00
Vzporedni premik 00:00:00
Seštevanje in odštevanje vektorjev ter množenje vektorja s skalarjem 00:00:00
Kolinearni in komplanarni vektorji 00:00:00
Pravokotni koordinatni sistem in vektorji v njem 00:00:00
Skalarni produkt 00:00:00
Kviz iz Kotnih funkcij in Vektorjev za 2. letnik Neomejeno
POTENCE IN KORENI
Potence s celimi stopnjami 00:00:00
Koreni poljubnih stopenj 00:00:00
Iracionalne enačbe 00:00:00
Potence z racionalnimi stopnjami 00:00:00
Kviz iz Potenc in Korenov za 2. letnik Neomejeno
FUNKCIJA
Lastnosti funkcij in risanje grafov funkcij 00:00:00
Inverzne funkcije 00:00:00
Potenčna funkcija 00:00:00
Korenska funkcija 00:00:00
Kvadratna funkcija 00:00:00
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba 00:00:00
Vietovi formuli 00:00:00
Kvadratna neenačba 00:00:00
Kviz iz Funkcij za 2. letnik Neomejeno
KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Osnovno o kompleksnih številih 00:00:00
Seštevanje, odštevanje in množenje kompleksnih števil 00:00:00
Konjugiranje in deljenje kompleksnih števil 00:00:00
Absolutna vrednost kompleksnih števil 00:00:00
Reševanje kvadratne enačba v kompleksnih številih 00:00:00
Kviz iz Kompleksnih števil za 2. letnik Neomejeno
EKSPONENTNA IN LOGARITEMSKA FUNKCIJA
Eksponentna funkcija 00:00:00
Eksponentna enačba 00:00:00
Osnovno o logaritmih in računanje z logaritmi 00:00:00
Logaritemska funkcija 00:00:00
Logaritemska enačba in neenačba 00:00:00
Uporabne naloge iz logaritma in eksponentne funkcije 00:00:00
Kviz iz Eksponentne in Logaritemske funkcije za 2. letnik Neomejeno
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 45 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.