Skillboard

Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: SPP) se nanašajo na vse tečajnike, predavatelje, obiskovalce (v nadaljevanju: uporabniki) in vse oblike uporabe spletne strani oz. spletnega portala www.skillboard.si.
S spletnim portalom www.skillboard.si (v nadaljevanju »Skillboard«) upravlja Petra Blažič s.p., Zbilje 8s, 1215 Medvode, kot ponudnik storitve (v nadaljevanju »ponudnik«).
SPP se redno spreminjajo oz. dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani.
Če se s temi SPP ali z delom teh SPP ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma nehate dostopati na spletni portal Skillboard. Z vstopom na spletni portal Skillboard potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.
Potrjujete, da ste starejši od 18 let oz. izpolnjujete registracijo ob prisotnosti starša ali skrbnika.

Če ste predavatelj (kot definirano spodaj), ste vezani tudi na SPP vezane na področje Predavateljev, ki se nahajajo znotraj teh SPP in kot dodatek na portalu SkillBoard. V primeru nasprotij med temi splošnimi SPP in SPP za predavatelje prevladujejo SPP za predavatelje.
Spletni portal SkillBoard omogoča tečajnikom povezavo z neodvisnim ponudnikom (Predavateljem), ki nudi storitev učenja v obliki spletnega (»on-line«) tečaja. Tako tečajniki, kot predavatelji so uporabniki portala SkillBoard. Tečaj vsebuje gradivo, prostor za tečaj in pripadajočo dokumentacijo, komunikacijo z notranjim sistemom izmenjave sporočil, možnost dogodkov ter sprejem povratne informacije stranke oz. tečajnika za posamičen tečaj. Portal Skillboard nudi tako povezavo med tečajnikom in predavateljem znotraj portala.
Spremembe bodo objavljene na portalu SkillBoard in bodo pričele veljati 30 dni od objave SPP. Če uporabniki nadaljujejo z uporabo portala SkillBoard po uveljavitvi novih SPP se smatra, da so sprejeli spremenjene SPP. Uporabniki se zavezujejo, da bodo stran obiskovali redno in se seznanili z aktualnimi SPP oz. z zadnjo različico SPP.
Ponudnik oz. portal SkillBoard si pridržuje pravico prilagajanja svojih produktov, storitev ali prekinitve njihove razpoložljivosti kadarkoli.
Odgovornost tečajnika, kot tudi predavatelja je, da poskrbi za aktualnost podatkov (e-mail,…).

Ob registraciji v spletni portal Skillboard uporabnik pridobi uporabniško ime ter geslo, ki ju določi sam. Z registracijo uporabnik postane »tečajnik« in pridobi pravico do udeležbe na tečaju, ki si ga izbere in nakupa tečaja v primeru plačljivih tečajev. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. V primeru predavatelja le ta pridobi status »predavatelj«. Na spletni portal Skillboard se nato prijavlja z uporabniškim imenom ter geslom.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo posredoval uporabniške informacije (gesla, uporabniškega imena,…) drugim osebam in ga bo uporabljal izključno za lastne namene. Izjema so zgolj nepolnoletni uporabniki, kjer lahko geslo uporabljajo tudi njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. Ob zaznani zlorabi gesla, sumu zlorab ali neprimerni uporabi si pridružujemo pravico uporabniku omejiti ali onemogočiti dostop do portala Skillboard.

Za uporabo portala Skillboard bo uporabnik pri registraciji posredoval potrebne osebne podatke, ter skrbel, da bodo v času trajanja uporabe pravilni. Obvezni podatki so označeni z * ali kot obvezni, ostali podatki so neobvezni. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke. To stori tako, da se prijavi v spletni portal Skillboard in v profilu izbere možnost uredi profil.

Obvezni podatki za prijavo:

  • Uporabniško ime

  • e-mail naslov

  • geslo

  • ime in priimek uporabnika

  • naslov

  • telefonska številka

 

V času izrednih ukrepov v času koronavirusa so nekatere vsebine na voljo brezplačno in zato smo zožali potrebno število podatkov za registracijo. Tako zadoščajo: up. ime, geslo, e-mail naslov, ime, priimek.

Ponudnik bo vaše osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007).
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla in ga ne posreduje tretjim osebam. Uporabnik je odgovoren za aktivnosti, izvedene z uporabo njegovega uporabniškega računa, zato priporočamo, da na javnih računalnikih in javnih mestih ne shranjujte vašega uporabniškega imena in gesla. Ob vsakem sumu, da je prišlo do zlorabe vašega gesla, nas o tem nemudoma obvestite na info@skillboard.si. Ponudnik ni odgovoren za morebitno škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa in gesla.
Ponudnik lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika spletnih storitev in IP-naslov (Internet Protocol), prek katerega dostopate do medmrežja, vrsta brskalnika, imena domen, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.
Ponudnik si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Več o piškotkih je navedeno na posebni podstrani spletnega portala Skillboard (na dnu strani izberete »O piškotkih«). Uporabnik se strinja s politiko piškotkov, navedeno na omenjeni podstrani.

Z registracijo na spletnem portalu Skillboard ali prijavo na novice ali z drugim posredovanjem osebnih podatkov ponudniku, uporabnik dovoljuje, da ponudnik z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, neposrednega trženja, statističnih obdelav podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe, za posredovanje ponudbe, novosti in ugodnosti ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev, in za druge primere, vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vse pridobljene osebne podatke uporabnika oz. obiskovalca v zbirkah osebnih podatkov neomejeno časovno obdobje. Uporabnik za pravkar navedene aktivnosti dovoljuje ponudniku uporabo različnih komunikacijskih poti, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta, sms/mms in drugo za izvajanje neposrednih trženjskih akcij ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Ponudnik se zavezuje, da osebnih podatkov obiskovalcev in uporabnikov ne bo posredoval poslovnim partnerjem za namene izvajanja njihovih neposrednih trženjskih akcij. Uporabnik izrecno dovoljuje posredovanje podatkov tudi poslovnim partnerjem ponudnika, ki za ponudnika opravljajo storitve in morajo dostopati do podatkov (npr. izdelava spletnega portala). V tem primeru bo poslovnim partnerjem omogočen dostop do podatkov, ki so nujni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.
Uporabnik se lahko kadarkoli odloči, da ne želite prejemati ponudb in / ali drugih obvestil ponudnika kot so informacije o akcijah, nagradnih igrah,… Uporabnik lahko to kadarkoli spremeni tako da zahtevo sporoči na info@skillboard.si ali z neposredno odjavo ob oglasnem sporočilu. Zahtevo pa lahko uporabnik pošlje tudi po pošti na naslov ponudnika. Ponudnik bo vaše podatke v roku 15 dni od prejema obvestila trajno oz. začasno prenehal uporabljati za namen neposrednega trženja. Vseeno pa bomo zaradi zagotavljanja vaše obveščenosti še naprej lahko pošiljali obvestila o spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev, opravljenih plačilih ali drugih pogodbenih pogojev za tiste storitve, glede katerih ste s ponudnikom v pogodbenim razmerju.
Posredovane osebne podatke registriranih uporabnikov bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral, oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta ali elektronske pošte, ter da ponudnika ne bodo smatrali za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb.

Portal SkillBoard je izključno spletni prostor za predavatelje in tečajnike, ki ne zaposluje predavateljev in ne nosi odgovornosti za medsebojne odnose med predavateljem in tečajnikom, niti ne za kakršnekoli spore, zahtevke, izgube, kakršnekoli škode, ki bi lahko nastale kot posledica ali v povezavi z izvajanjem aktivnosti med predavateljem in tečajnikom, vključno, vendar ne omejeno na katerokoli informacijo, podano s strani predavatelja.

Portal SkillBoard ne jamči za podane vsebine (kot definirano spodaj) objavljene na portalu SkillBoard, in tako ne garantiramo v kakršnikoli obliki za zanesljivosti, veljavnosti, točnosti ali resničnosti takšnih podanih vsebin. Tečajnik tudi razume, da uporaba tečajev lahko izpostavi tečajnika ob objavljeni vsebini, ki jo lahko smatra kot žaljivo, nedostojno ali sporno. Portal SkillBoard nima nobenih odgovornosti, da brani tečajnika pred takšno vsebino in ne nosi nobenih obveznosti za tečajnikov odstop ali uporabo kakršnihkoli objavljenih vsebin, do mere dovoljene z veljavnimi zakonskim omejitvami.

Znotraj portala SkillBoard se lahko nahajajo povezave na tretjo spletno stran direktno ali preko tečajev oz. inštrukcij. Portal SkillBoard ne odobrava katerekoli spletne strani tretje stranke, niti je ne kontrolira v kakršnikoli obliki. Glede na to, portal SkillBoard ne prevzema nobenih obveznosti povezanih s spletnim stranmi tretjih strank. Tečajnik je odgovoren ukrepati tako, da določi, ali je dostop do spletnih strani tretje stranke ustrezen in da zaščiti svoje osebne informacije in zasebnost na takšnih spletnih straneh tretjih strank.

Vse informacije, podatki, filmi, dokumenti in opisi storitev ter druga vsebina, ki je objavljena na spletnem portalu Skillboard, je zaščiteno avtorsko delo ponudnika, predavateljev in/ali njegovih poslovnih partnerjev. Uporabnikom in obiskovalcem je prepovedano spreminjati, kopirati, distribuirati, oddajati, prenašati, prikazovati, objavljati, predvajati, prodajati, izvajati, razmnoževati, licencirati, ustvarjati izpejanke, prenašati ali prodajati katere koli vsebine, podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so dostopni na spletnem portalu Skillboard ali prek njega, za komercialne ali javne namene, brez pisnega soglasja ponudnika.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last ponudnika ali objavljene z dovoljenjem lastnika s čimer se zavezujejo tudi predavatelji ob podajanju vsebin. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju »zaščitni znaki«), ki so prikazani na spletnem portalu, so last ponudnika ali tretjih oseb. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja ponudnika ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.

Uporabniki spletnega portala Skillboard se zavezujejo, da spletnega portala ne bodo uporabljali za nezakonite namene in ne na način, ki bi portal Skillboard lahko poškodoval, preobremenil, onemogočil oz. mu drugače škodoval. Ni dovoljeno ovirati ali onemogočiti uporabo drugim uporabnikom. Prav tako ni dovoljeno pridobiti nepooblaščen dostop do storitev portala Skillboard, do računalniškega sistema in povezanega omrežja, do podatkov drugih uporabnikov.

Kršitve se rešujejo v skladu z določbami prava o intelektualni lastnini.Če se vam zdi, da spletni portal Skillboard oz.kateri izmed predavateljev na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate na info@skillboard.si in bomo ob ustreznih dokazih sporno vsebino takoj umaknili iz spletnega portala.

Dostop do produktov je dovoljen le v zakonite namene. Uporabniki se strinjajo, da uporaba produktov in vsebin na portalu SkillBoard ni dovoljena za namene pridobivanja, nadlegovanja ali kontaktiranja predavatelja ali potencialnega uporabnika v kakršnikoli obliki za zaposlitev, ali pogodbeno angažiranje za posel, ki ni povezan s portalom SkillBoard. V primeru potrebe se nagovori portal Skillboard za izdajo pisnega dovoljenja, ki je lahko na odpoklic ali z našo izključno diskrecijsko pravico. Uporabniki prevzemajo vsa tveganja iz naslova kakršnegakoli sestanka ali kontakta med uporabnikom in katerikoli predavateljem oz. drugim uporabnikom produktov, tečajev, storitev.

Tehnična podpora

Na spletnem portalu Skillboard lahko obiskovalec in uporabnik najde informacije o tem, kako ga uporabljati. V meniju izberete Tečaji oz. Predavatelji in nato Kako deluje. Odgovor na vaše vprašanje pa lahko najdete tudi med Pogostimi vprašanji. V kolikor potrebujete dodatno pomoč, želite podati pripombo, mnenje, ali nas obvestiti o morebitni napaki v gradivu, nas lahko kontaktirate na info@skillboard.si ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani in z veseljem vam bomo pomagali.

Za uporabo portala Skillboard potrebujete internetno povezavo, računalnik oz. drugo napravo (prenosnik, tablični računalnik, pametni telefon), spletni brskalnik ter programe oz.vtičnike za gledanje filmov, odpiranje slik, pdf dokumentov.

Delovanje spletnega portala Skillboard smo preverili na različnih napravah in z različnimi spletnimi brskalniki.  V kolikor bi naleteli na težavo, vam predlagamo, da poskusite uporabiti drug brskalnik (npr. Mozilla Firefox, Google Chrome, …). V kolikor spletni portal še vedno ne bo deloval, nas kontaktirajte na info@skillboard.si in poskusili vam bomo pomagati.

.

Če ste predavatelj, veljajo naslednja dodatna pravila in pogoji po katerih se zavezujete, jamčite in zagotavljate naslednje:

– Ste podvrženi odobritvi s strani portala SkillBoard, ki jo podeljujmo ali zavrnemo po naši lastni diskrecijski pravici
– Obiskati morate kontaktno stran in izpolniti kontaktni obrazec
– sprejeti pravilnik, ki opredeljuje cene/provizije storitev in ga tudi podpisanega poslati skilboard portalu.
– Imate pravno ustrezni status za izvajanje te dejavnosti, kot npr. ste samostojni podjetnik, imate popoldansko dejavnost, ste podjetje,…, saj Skillboard portal ne more in ni odgovoren za morebitana dejanja predavatelja, ki zakonsko niso ustrezno spoštovana.
– Odgovorni ste, da za vso vsebino, posredovano in objavljeno z vaše strani, razpolagate s potrebnimi licencami, pravicami, soglasji in dovoljenji, in da ste pooblaščeni, dodeliti pravico portalu Skillboard za reprodukcijo, distribucijo, javno objavo (vključno s sredstvi digitalnega avdio prenosa), javni prikaz, javno sporočanje, predstavitev, trženje in ostalo uporabo ter izkoriščanje vsebine, ki ste jo posredovali na in skozi produkte v smislu predvidenem s temi SPP, in da nobena posredovana vsebina ne bo zlorabila ali neustrezno vplivala na katerokoli pravico intelektualne lastnine tretje osebe.
– Imate ustrezne kvalifikacije, kredibilnost in izkušnje, vključno in brez omejitev, izobrazbo, znanje ali veščine, da lahko nudite storitve, ki jih ponujate skozi tečaje na portalu Skillbord na visoki kvalitativni ravni.
– Ne boste objavili nobene neustrezne, žaljive, rasistične, sovražne seksistične, pornografske, napačne, zavajajoče, vsiljive ali sramotilne vsebine.
– Ne boste nalagali, objavljali ali drugače prenašali nobenih nedovoljenih in nepooblaščenih reklam, promocijskih materialov, vsiljivih sporočil, spam-ov, verižnih pisem, piramidnih shem ali katerekoli druge oblike nagovarjanja (komercialnega ali drugačnega) skozi produkte ali drugače kateregakoli uporabnika portala SkillBoard.
– Produktov ne boste uporabljali za druge posle kot za zagotavljanje predavanja, učenja in inštruiranja tečajnikov.
– Ne boste vključevali nobenih aktivnosti, ki bi zahtevale s strani portala SkillBoard pridobitev katerihkoli licenc ali plačila teh oz. nadomestila ali odškodnine za javno objavo katerikoli glasbenih del ali zvočnih predvajanj.
– Ne boste vplivali ali kako drugače onemogočali drugim predavateljem nudenja njihovih storitev in tečajev.
– Boste vzdrževali svoje vpisne podatke in podatke računa in da bodo vsi ti podatki in informacije točne.

– Boste spoštovali pravilnik in pogoje določene s posebnim dogovorom med Skillboard in predavateljem.
– Se boste ažurno odzivali uporabnikom pri iskanju vaših storitev in zagotavljali kvaliteto storitev, primerno in skladno s standardi svoje stroke in splošnimi standardi nudenja storitev inštrukcij in predavanj.
– Ste stari 18 let in več.

Če ste uporabnik portala oz. tečajnik, veljajo dodatna pravila in pogoji, po katerih se zavezujete, jamčite in izjavljate naslednje:

– Ste prebrali, razumeli in soglašali, da ste zavezani k stroškom tečaja pred pričetkom uporabe portala oz. registracijo na tečaj.
– Ste stari preko 18 let, oz. če ne, boste uporabljali produkte portala le z vključitvijo, nadzorom in soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov. Otroci, mlajši od 13 let se ne smejo registrirati in izvesti nakupa tečajev vendar naredijo to njihovi starši ob nadzoru otroka.
– Ne boste nalagali, objavljali ali drugače prenašali nobenih nezaželenih, neavtoriziranih reklam, promocijskih materialov, vsiljivih sporočil, »spam-ov«, verižnih pisem, piramidnih shem ali katerekoli druge oblike nagovarjanja (komercialnega ali drugačnega) skozi spletno stran produkte ali kateregakoli uporabnika portala SkillBoard.
– Ne boste objavili nobene neustrezne, žaljive, rasistične, sovražne seksistične, pornografske, napačne, zavajajoče, vsiljive ali sramotilne vsebine.
– Ne boste reproducirali, distribuirali, kreirali izvedene produkte ali drugače uporabljali in izkoriščali katerekoli vsebine portala SkillBoard.
– Ne boste posredovali vsebin izven portala Skillboard tretjim osebam, vendar boste vsebine uporabljali le za vaše namene.
– Ne boste razkrili nobene osebne informacije predavatelju, sicer dopuščate in prevzemate odgovornost za razkritje teh informacij.
– Ne boste zahtevali ali zlorabljali osebnih podatkov kateregakoli predavatelja ali drugega uporabnika oz. tečajnika.

Vsa programska oprema, tehnologija, dizajni, materiali, informacije, komunikacije, tekst, grafika, povezave, animacije, ilustracije, umetniško delo avdio in video posnetki, fotografije, slike, ideje in ostali podatki ali prenosljiv material oz. vsebine, vključno z izborom in aranžmaji imenujemo »vsebina«. Kadar portal SkillBoard zagotavlja vsebino v povezavi s produkti, vključno, brez omejitev, programsko opremo in produkte ter spletno stran imenujemo »vsebina portala«. Naložene vsebine, prenesene ali objavljene na spletni strani ali skozi produkte oz.tečaje s strani uporabnika imenujemo »posredovana vsebina«. Vsebina ostaja lastniško premoženje osebe ali podjetja, ki jo posreduje (ali pridružene oz. tretje osebe) in je zaščitena brez omejitev, na podlagi zakonodaje, vezane na intelektualno lastnino. Predavatelj zagotavlja, predstavlja in jamči, da ima vse licence, pravice, soglasja in dovoljenja, potrebna za dodelitev pravic predvidenih s temi pogoji portalu SkillBoard v zvezi s posredovano vsebino in portal Skillboard ne potrebuje pridobivati licenc, pravic, soglasij ali dovoljenj in tudi ni obvezen plačevati tretji osebi za kakršnokoli izkoriščanje vsebin predavateljev, kot je določeno s temi pogoji. Portal SkillBoard tudi nima nobenih obveznosti do predavatelja ali tretjih oseb kot posledica kakršnekoli uporabe ali izkoriščanja posredovanih vsebin s strani predavateljev.

Predavatelj tudi podeljuje portalu Skillboard ne-ekskluzivno pravico in licenco do reprodukcije, distribucije in javne objave, ponudbe, tržne in drugačne uporabe na spletni strani oz. portalu in skozi produkte oz. tečaje, in jo pod-licencira za te namene direktno ali skozi tretje osebe. Predavatelj ima pravico odstraniti vso ali del svoje posredovane vsebine iz portala kadarkoli v primeru, da odstanitev pomeni dodano vrednost za prijavljene tečajnike. Predavatelj lahko v celoti odstani vsebino tečaja oz. ukine tečaj zgolj v primeru, da so prijavljeni tečajniki o tem obveščeni in se strinjajo oz. da so bile obveznosti do tečajnikov zadoščene, drugače predavatelj odgovarja za morebitne spore in ureditev razmerja predavatelj – tečajnik. Odstranitev vaše posredovane vsebine bo izničila licenco in pravice šestdeset (60) dni po takšni odstranitvi za nove uporabnike upoštevajoč, da se vse pravice, dane uporabnikom pred tem časom nadaljujejo skladno s temi pravili, danimi takšnim uporabnikom oz. tečajnikom.

Portal SkillBoard podeljuje uporabnikom omejene, ne-ekskluzivne, ne prenosljive pravice dostopa in uporabe posredovane vsebine, za kar je uporabnik plačal zahtevane stroške, izključno za uporabnikove osebne, izobraževalne namene skozi spletno stran portala in produkte, v skladu s temi pravili in vsakršnim pravili oz. omejitvami vezanimi na določene tečaje oz. produkte. Vsi ostali uporabniki imajo izrecno prepoved, brez našega izrecnega pisnega soglasja. Uporabniki ne smejo reproducirati, re-distribuirati, posredovati, dodeliti, prodati, predvajati, najeti, deliti, posojati, modificirati, dopolnjevati, urejati, kreirati izvedenega dela oz. drugače posredovati ali uporabljati posredovano vsebino ali vsebine portala SkillBoard razen, če jim portal SkillBoard ne izda izrecno dovoljenje za to. Posredovana vsebina in vsebina portala SkillBoard je licencirana in ni prodana uporabniku oz. tečajniku. Predavatelj ne more podeliti tečajniku licenčnih pravic do posredovane vsebine do katerih tečajnik dostopa in jih pridobiva skozi produkte in kakršnakoli takšna direktna licenca bo neveljavna in bo predstavljala kršenje teh pravil.

Predavatelj soglaša, da portal SkillBoard lahko pregleduje vso ali del vsebine kateregakoli tečaja (vključno glasovne pogovorne komunikacije) za kontrolo kvalitete in dostavljanje, trženje, promoviranje, predstavljanje ali operacije portala in produktov. Predavatelj s tem podeljuje portalu SkillBoard dovoljenje za uporabo njegovega imena, portreta ali glasu v povezavi s ponujanjem, dostavljanjem, trženjem, promocijo, predstavljanjem in prodajo spletne strani, produktov, tečajev, vsebine portala in posredovane vsebine in se odpoveduje vsakršne pravice zasebnosti, publicitete, ali katerekoli druge pravice podobne narave v tej zvezi, do meje zakonsko dovoljenega.

Portal SkillBoard spoštuje vse avtorske pravice, pravice zasebnosti in ostalih zakonov vezanih na vsebino in informacije in ne bo toleriral zlorabo teh zakonov. Portal SkillBoard ne selekcionira vsebine in vsakršne uporabe posredovane vsebine in tako je vsakršna uporaba odgovornost predavateljev in portal SkillBoard nima nikakršnih obveznosti za takšno uporabo. V kolikor uporabniki oz. tečajniki menite, da posredovana vsebina zlorablja katerikoli zakon ali predpis ali je nepravilna ali vsebuje kakršnokoli tveganje zlorabe v odnosu do tretje osebe, je vaša odgovornost, da nas opozorite na potrebno korekcijo situacije. Če uporabniki menite, da posredovana vsebina s strani tretje osebe ali vsebina portala vsebuje elemente zlorabe kateregakoli zakona ali predpisa, vključno, brez omejitev, avtorske pravice, ste dolžni sporočiti to portalu SkillBoard na info@skillboard.si ali s pomočjo uporabe kontaktnega obrazca.

Vse pravice, ki niso posebej dodeljene s temi pravili so pridržane s strani lastnika vsebine in ta pravila ne podeljujejo nobenih implicitnih licenc.

Osnovni pojmi

»Cena« je cena za tečaj.
»Akcijska cena« je cena za tečaj s popustom.
»Popust«  – V primeru ponudbe posebnih popustov so ti navedeni na spletnem portalu Skillboard pri posameznem tečaju ali produktu. Nove cene so označene z akcijo oz. akcijsko ponudbo. Posebni popusti so lahko dostopni tudi preko hipertekstovnih povezav. Če ni drugače določeno, se popusti med seboj ne seštevajo.
»Za Mesec«, »za Teden«,… so navedene cene za plačilo na navedeno periodiko v obliki naročnine. Primer: »za Mesecec« pomeni, da bo tečajnik mesečno bremenjen za dostop do izbranega tečaja.
»Promocijske kode« – Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila ali drugih medijih. Promocijska koda je niz znakov in številk, ki jo kot registriran uporabnik vpišete pri postopku izvedbe naročila. Pri tem bodite pozorni na velike in male črke. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj, o čemer vas bo sistem takoj obvestil. Popust oz. promocijska koda bo razvidna na ponudbi (predračunu) in računu.

Določanje cen

Razen v primerih, ko tečaj ponuja portal Skillboard sam oz. ponudnik, je predavatelj sam odgovoren za določitev osnovne cene, ki se bo zaračunavala za tečaj, glede na pogoje predavatelja.
Če ste tečajnik, soglašate k plačilu stroškov tečaja, na katerega se registrirate oz. prijavite in plačate stroške tečaja po veljavnem ceniku z morebitnimi popusti, ki so definirani pri posamičnem tečaju. Dostop do plačljivega tečaja oz. vsebine je mogoč po izvedenem plačilu oz. v najkrajšem možnem času glede na izbor načina plačila. Primer: v primeru plačila preko bančnega nakazila mora portal Skillboard preveriti prejem nakazila, kar lahko traja največ 7 delovnih dni od izvedbe nakazila s strani tečajnika ali predavatelja.

Načini plačila in stroški

Ponudnik omogoča naslednja načina plačila:
– Plačilo preko bančnega nakazila (UPN nalog)
– Plačilo preko PayPal

Ponudnik kupca obvesti o prejetem nakazilu oz. plačilu tečaja preko elektronske pošte ali na zahtevo kupca na trajnem mediju (papirju). Račun je dolžan izstaviti predavatelj.

Če izberete tečaj, ki vključuje stroške, se zavezujete za plačilo le teh, kakor tudi vseh stroškov vezanih na takšen dostop oz. uporabo. Če pri plačilu posredujete plačilo z uporabo PayPal, se s tem zavezujete, da ste pooblaščeni za uporabo navedenega plačila in s tem pooblaščate portal SkillBoard za bremenitev navedenega PayPal računa v obliki enkratnih bremenitev ali periodičnih bremenitev, kar je odvisno od izbranega tečaja in njegove ponudbe oz. načina plačila tečaja.

V primeru, da bo plačilo zavrnjeno zaradi kateregakoli razloga, lahko uporabimo druge mehanizme za poplačilo dolžnega zneska, kar lahko povzroči dodatne stroške takšnega poplačila. Pridržujemo si tudi pravico do omejitev/ukinitev dostopa do portala SkillBoard.

Povračilo

Portal SkillBoard nudi tečajnikom brezpogojno petnajst (15)- dnevno garancijo na uporabo tečajev in vsebin. Če ste kot tečajnik nezadovoljni z vsebino tečaja, vam zagotovimo povračilo plačane cene za tečaj na podlagi prejete zahteve, ki jo posredujete v roku 15 dni od začetka dostopa do tečaja, preko info@skillboard.si ali preko kontaktnega obrazca na portalu. V kolikor obstoja sum zlorabe, si pridržujemo diskrecijsko pravico, da blokiramo vaš račun in zavrnemo kakršnokoli obstoječo ali nadaljnjo uporabo vsebin portala SkillBoard, brez vsakršnih obveznosti do vas.

Predavatelj priznava in soglaša, da ima tečajnik pravico prejeti povračilo, kot je določeno zgoraj.

Organizator nagradne igre je spletni portal Skillboard oz. ponudnik. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Predavatelji se strinjajo, da se njihovi tečaji vključujejo v nagradne igre z namenom povečevanja prepoznavnosti ali prodaje.

Pravica sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

Pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletnem portalu Skillboard pri vsaki posamični nagradni igri. Tam je tudi opredeljena sama izvedba nagradne igre, način obveščanja udeležencev ter objava nagrajencev.

Blagovne znamke in logotipi (skupno blagovne znamke) uporabljene in objavljene na spletni strani portala SkillBoard v produktih in vsebinah so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke ponudnika ali naših predavateljev ali tretjih oseb in so zaščitene skladno z zakonodajo in vanje ni mogoče posegati ali jih drugače uporabljati brez našega dovoljenja.

Ti produkti, spletna stran, vsebina portala, posredovana vsebina, tečaji in katerikoli drug material dan na razpolago na ali skozi spletni portal SkillBoard ali produkte, so zagotovljeni »kot je« brez kakršnihkoli garancij, do meje dovoljenega z veljavno zakonodajo. Portal SkillBoard zavrača vse takšne garancije, direktne ali vgrajene, vključno, vendar ne omejeno na garancijo prodajljivosti, točnosti, možnosti napak, ustreznosti vsebine ali razpoložljivosti.

Do meje dovoljenega po veljavnem zakonu, nobena stran ne bo odgovorna po nobeni obveznosti, vključno, brez omejitev, pogodbeno, odškodninske odgovornosti zaradi malomarnosti, za kakršnokoli izgubo, razen, če je bila takšna izguba predvidljiva v času sprejetja soglasja k tem pravilom.

Skupna obveznost portala SkillBoard je omejena na zneske, plačane v povezavi s tečaji ali produkti po katerih takšna obveznost lahko nastane.
Tu niso izključene ali limitirane niti obveznosti strank za zlorabo, smrt ali osebne poškodbe, ki bi rezultirale iz malomarnosti ali druge obveznosti, ki ne more biti omejena ali izključena po zakonu. Vsebine na portalu SkillBoard so namenjene informiranju in izobraževanju in portal SkillBoard ne odgovarja za napačne odločitve tečajnika ali škodo, ki bi jo povzročil pri sprejemanju lastnih odločitev, kot rezultat lastnega razumevanja vsebin.

Uporabnik lahko prekine uporabo produktov ali spletne strani SkillBoard takoj brez obvestila, ne da bi kršil ta pravila ali katerekoli druge naše veljavne politike, ki je objavljena na naši spletni strani SkillBoard. Portal SkillBoatd lahko kadarkoli prekine ponudbo kateregakoli produkta, tečaja ali vsebine (kar bo prekinilo uporabnikove pravice ali ponudbe tega tečaja, v primeru, da ste predavatelj). Uporabnik lahko prekine uporabo spletne strani SkillBoard ali produktov kadarkoli, bodisi s prekinitvijo dostopa, ali s kontaktiranjem nas preko info@skillboard.si ali kontaktnega obrazca na portalu (vendar, v kolikor ste predavatelj, bodo tečajniki, vključeni v vaše tečaje pred prekinitvijo, ohranili dostop do tečajev za čas trajanja tečaja). Portal SkillBoard nima nobenih obveznosti da obdrži katerikoli uporabnikov račun ali posredovano vsebino za katerokoli obdobje preko zahtev skladnih z veljavnimi zakoni. Po prekinitvi tečaja mora uporabnik prekiniti vso uporabo vsebine tečaja, ki ni predvidena za nadaljno uporabo. Vsakršne že obračunane pravice za plačilo in vse predstavitve in jamstva veljajo kljub zgoraj navedeni prekinitvi.

Z uporabo produktov in komunikacij s portalom SkillBord, soglašate, da portal SkillBoard lahko komunicira z uporabniki po elektronski poti glede varnosti, zasebnosti, administrativnih zadev, vezanih na vašo uporabo produktov ali teh pravil in v marketinške namene (kot npr. posebne ponudbe, novi tečaji, novice). Če portal SkillBoard izve za vdor v sistem varovanja, vas lahko skuša obvestiti preko objave obvestila na produktih in tečajih ali s pošiljanjem elektronske pošte. Za umika svojega soglasja glede prejema elektronskega obvestila, prosim pišite portalu SkillBoard na info@skillboard.si ali preko kontatknega obrazca.

1. Celotni sporazum. Ta pravila in politike, ki zadevajo uporabnike, objavljene na spletni strani portala SkillBoard, predstavljajo celoten sklop sporazuma med strankami (uporabniki, predavatelji, ponudnikom) v zvezi s tu obravnavano vsebino, in tudi nadomeščajo vse ustne dogovore med strankami glede tu obravnavane vsebine.
2. Ločljivost. Če se kakšna določila teh pravil izkažejo kot nelegalna, nična ali neizvedljiva, se takšna določila smatrajo kot ločena od celotnih pravil in ne bodo vplivala na veljavnost in izvršljivosti preostalih določil teh pravil.
3. Opustitev. Določilo v teh pogojih je lahko opustljivo zgolj s pisnim dokumentom, izvršenem s strani stranke, koristnika tega določila. Neizvršitev ali ne-uveljavitev katerekoli pravice ali določila teh pravil s strani portala SkillBoard ne povzroči odvzema takšnih pravic oz. določil.
4. Obvestilo. Vsakršno obvestilo ali druga komunikacija bo posredovana pisno in dana bodisi po priporočeni pošti ali e-mailu z zahtevanim prejemom povratnega pisnega obvestila ali elektronske pošte ali preko obvestil uporabnikom v njihovem profilu.
5. Ta pravila in uporaba spletnega portala SkillBoard in produktov bo vsebinsko podvržena ustreznim zakonom, ki veljajo v Sloveniji, brez možnosti ugovora temu določilu oz. pravilu in s tem pričnejo veljati takoj ob objavi SPP na portalu.

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega portala Skillboard, se najprej obrnite na e-poštni naslov info@skillboard.si.

Pristojnost za spore

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega portala e-matematika.si, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe oz. vsi uporabniki, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru storitev ponudnika vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo ter delovanjem storitev je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost od : 01.04.2020
Skillboard
Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.