Skillboard

Predmetnik Tečaja

LINEARNA ENAČBA
Osnovna množica, množica rešitev 00:00:00
Enačbe z oklepaji in ulomki 00:00:00
Enačbe s kvadrati dvočlenikov 00:00:00
Reševanje problemov 00:00:00
Kviz iz Linearne enačbe za 9. razred Neomejeno
OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI
Točke, premice, ravnine 00:00:00
Razdalja točke od premice, projekcija točke na premico 00:00:00
Razdalja točke od ravnine, projekcija točke na ravnino 00:00:00
Premica in ravnina 00:00:00
Prostor, medsebojna lega dveh ravnin 00:00:00
Kviz iz Osnovnih geometrijskih pojmov za 9. razred 00:00:00
SISTEMI LINEARNIH ENAČB
Linearna enačba z dvema neznankama 00:00:00
Enačba premice 00:00:00
Sistemi linearnih enačb, reševanje z risanjem 00:00:00
Reševanje z izenačevanjem – primerjalni način 00:00:00
Reševanje z vstavljanjem – zamenjalni način 00:00:00
Reševanje s seštevanjem – metoda nasprotnih koeficientov 00:00:00
Obravnava množice rešitev sistema 00:00:00
Reševanje problemov 00:00:00
Kviz iz Sistemov linearnih enačb za 9. razred 00:00:00
FUNKCIJE
Linearna funkcija 00:00:00
Smerni koeficient ali strmina linearne funkcije 00:00:00
Začetna vrednost linearne funkcije 00:00:00
Kviz iz Funkcij za 9. razred 00:00:00
ALGEBRSKI ULOMKI
Algebrski ulomki 00:00:00
Razširjanje in krajšanje 00:00:00
Enačbe in algebrski ulomki 00:00:00
Razmerja, sorazmerja 00:00:00
Preoblikovanje enačb 00:00:00
Uporabne naloge 00:00:00
Kviz iz Algebrskih ulomkov za 9. razred 00:00:00
PODOBNOST, SORAZMERNOST DALJIC
Razmerje daljic 00:00:00
Risanje v merilu 00:00:00
Podobnost 00:00:00
Podobni trikotniki 00:00:00
Sorazmernost daljic, talesova izreka 00:00:00
Kviz iz Podobnosti, sorazmernosti daljic za 9. razred 00:00:00
OGLATA GEOMETRIJSKA TELESA
Kocka, kvader 00:00:00
Prizma 00:00:00
Mreža in površina prizme 00:00:00
Prostornina prizme 00:00:00
Piramida 00:00:00
Platonska telesa 00:00:00
Plašč in površina piramide 00:00:00
Prostornina piramide 00:00:00
Sestavljena oglata telesa 00:00:00
Kviz iz Oglatih geometrijskih teles za 9. razred 00:00:00
OKROGLA GEOMETRIJSKA TELESA
Valj 00:00:00
Površina pokončnega valja 00:00:00
Prostornina valja 00:00:00
Stožec 00:00:00
Plašč in površina pokončnega stožca 00:00:00
Prostornina pokončnega stožca 00:00:00
Krogla, prostornina krogle 00:00:00
Površina krogle 00:00:00
Kviz iz Okroglih geometrijskih teles za 9.razred 00:00:00
DODAJ TEČAJ
  • BREZPLAČNO
  • 365 Dnevov
  • Značka Tečaja

Napredni Iskalnik Tečajev

Kategorije Tečajev

Skillboard 2015

Nadgradite vaše znanje, kjerkoli in kadarkoli.

Zgolj dva podatka za stalno obveščenost o novostih in spremembah.